Uutislistaukseen

Liitosneuvotteluista, kirkkovaltuuston pj Esa Pukkilan haastattelu Kankaanpään Seutu 12.5.2021 ja kirjoitus 28.4.2021 Ylä-Satakunta

30.4.2021 15.43

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esa Pukkilan haastattelu Kankaanpään seudussa 12.5.2021

 

 

 

 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esa Pukkilan kirjoitus Ylä-Satakunta lehdessä 28.4.2021:

"Kuten jo kaikki tiedämme Karvian seurakunta käy parhaillaan liitosneuvotteluja Kankaanpään seurakunnan kanssa. Nyt on ilmennyt keskustelupalstoilla enemmän tai vähemmän asiantuntevia keskusteluja. Enimmäkseen arvostelevia kysymyksiä taloustilanteeseemme vedoten tai liitossuuntaan liittyen. Itse kun en käytä näitä kanavia vaan haluan keskustella kasvotusten, annan pientä valaistusta keskustelujen pohjaksi.

Ensinnäkin liitossuunta:
Keskusteluja ja miettimisiä on jo usean vuoden aikana käyty sekä Pohjanmaalle, Pirkanmaalle että nykysuuntaan Kankaanpäähän. Lopullinen suunta täsmentyi ja vaihtoehdot kävivät vähiin kun Suomessa tehtiin suuri hiippakuntajakoremontti. Aikaisemminhan me kuuluimme Lapuan hiippakuntaan ja Parkanon rovastikuntaan. Vuoden 2019 alusta meidät liitettiin Turun arkkihiippakuntaan ja samalla Porin rovastikuntaan. Olisimme halunneet jatkaa vanhoilla tutuilla kuvioilla, mutta päätös ei ollut omissa käsissämme.

Toisaalta nykyään lähes kaikki kunnalliset ja valtiolliset yhteistyökuviot suuntautuvat Karviasta Satakuntaan, joten siinäkin mielessä suunta on luonnollinen.

Taloustilanne:
On totta että saamamme yllätysperinnön turvin pelkästään euroihin peilaten voisimme jatkaa itsenäisenä ehkä tämän vaalikauden loppuun, sen jälkeen tilanne olisi taas sama kuin ennen saatuja perintöjä. Pienen seurakunnan ongelmana on verotuloihin nähden  suhteellisen korkeat palkkamenot. Henkilökuntamme on minimissään ( 6 vakituista), jolla välttämättömät toiminnot voidaan toteuttaa. 
Meillä on kunnianhimoinen halu saattaa seurakuntamme rakennukset ja alueet parhaaseen mahdolliseen kuntoon tulevaisuutta silmälläpitäen kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ennen mahdollisen liitoksen toteutumista. 
Kirkko ja kellotapuli on nyt saneerattu ulkopinnoiltaan ja saatettu nykypäivän vaatimustasolle turvallisuus-, hälytys- ja kulunvalvontalaitteilla sekä kuivasprinklausjärjestelmällä. Uurnalehto valmistui myös kirkon kupeeseen. Nämä pystyimme tekemään ilman velanottoa. 

Alkavan kesän aikana saneeraamme siunauskappelin ulkopinnoiltaan ja pientä laittoa sisätiloissa, kustannusarvion ollessa 80 000 €. Tähän saamme Kirkkohallitukselta täysimääräisen avustuksen. Samoin tulevana kesänä rakennamme uuden ruumishuoneen kappelin parkkipaikan reunaan, kustannusarvio 190 000 johon saamme avustusta 48 %. Lisäksi kaikkia seurakuntia velvoittava investointi on hautausmaiden digitointi johon talousarviossamme on varattu 60 000 €. Sankarihautojen kivien puhdistus ja nimien maalaus maksaa n. 5 000 €. 

Seurakuntatalon keittiö vaatii laiteuusintoja ja varmistamme talon kunnon kosteus- ja sisäilmakartoituksella. Samoin piha-alueen valaistusta lisätään. 
Lisäksi vielä invavessojen rakentaminen seurakuntatalolle sekä kirkon ja kappelin ulkorakennuksiiin. 
Nyt saadun Liimun perinnön turvin pystymme tämän kaiken tekemään ja vielä jää vähän kassaankin. Alustavaan liitossopimukseen olemme neuvotelleet pykälän, joka varmistaa näistä investoinneista mahdollisesti ylijäävän perintösumman tallentuvan kokonaisuudessaan Karvian nykyisen seurakunta-alueen omaan käyttöön. 
Toisen eli Paloviita-perinnön käyttö on testamentissa määrätty Karvian seurakunta-alueen vanhusten ja vähävaraisten tukemiseen.
Molempien perintöjen käyttöä ohjaa jatkossa Karviaan perustettava piirineuvosto, joka koostuu noin kymmenhenkisestä Karvian alueelta valittavista seurakunnan jäsenistä. Neuvoston tehtävänä on myös suunnitella Karvian alueella tapahtuva seurakuntaelämä.

Mahdollinen liitos antaa toiminnallemme laajentuneet mahdollisuudet, jotka hyödyntävät etenkin nuorisotyötä ja musiikkityön jatkuvuutta, sekä antaa joustavuutta esim. lomituksiin. Suuria näkyviä muutoksia ei mielestäni muutos tuo, kiinteistöt säilyvät, sama tuttu henkilökunta palvelee ja tärkeät toiminnot ja palvelut löytyvät paikallisesti. Suurin muutos tapahtuu hallinnossa, mikä ei juurikaan ulospäin näy.

Rakennetaan Uutta Hyvää

Rakentavin yhteistyöterveisin
Esa Pukkila
kirkkovaltuuston puheenjohtaja