Sisäkuva Karvian kirkosta.

Seurakunta ja toiminta

Karvian seurakunta on n. 2200 ihmisen aktiivinen yhteisö. Seurakunnan väestöstä vanhusten suhteellinen osuus kasvaa. Rippikouluikäisten määrä on reilut 20/vuosi ja lapsia kastetaan n. 15/vuosi.  Vahvuusalueita musiikki-, diakonia- ja lähetystyö, vapaaehtoisineen. Seurakunnassa on kymmenen hengen työtiimi ja aktiivista vapaaehtoisten joukkoa. Kirkkovaltuusto ja –neuvosto johtavat työtä, yhdessä työalojen vastuuryhmien kanssa.

Seurakunnalla on monipuolista toimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita osallistumaan! Pyhäpäivän yhteinen jumalanpalvelus kerää väkeä kirkkoon, keskimäärin 60 hlöä, ja kirkonmenot kuuluvat myös vanhusten palvelulaitoksissa. Viikolla kokoontuvat piirit (päivä-, raamattu-, naisten- ja miestenpiirit) ja hartauksia kouluissa ja laitoksissa pidetään säännöllisesti kerran kuukaudessa. Eri herätysliikkeiden ja kirkollisten järjestöjen kanssa järjestetään yhteisiä tapahtumia. Kotiseurat ja kyläkirkot kuuluvat myös seurakunnan arkeen. Kirkolliset toimitukset ovat tärkeä osa seurakunnan toimintaa (kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen). Seurakunnan tiloissa toimii myös partio.