Sisäkuva Karvian kirkosta.

Seurakuntapiiri ja toiminta

Karvian seurakuntapiiri on n. 2200 ihmisen aktiivinen yhteisö.  Jäsenistä vanhusten suhteellinen osuus kasvaa. Rippikouluikäisten määrä on reilut 20/vuosi ja lapsia kastetaan n. 15/vuosi.  Vahvuusalueita musiikki-, diakonia- ja lähetystyö, vapaaehtoisineen. 

Seurakuntapiirissä on monipuolista toimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita osallistumaan! Pyhäpäivän yhteinen jumalanpalvelus kerää väkeä kirkkoon, keskimäärin 60 hlöä, ja kirkonmenot kuuluvat myös vanhusten palvelulaitoksissa. Viikolla kokoontuvat piirit (päivä-, raamattu-, naisten- ja miestenpiirit) ja hartauksia kouluissa ja laitoksissa pidetään säännöllisesti kerran kuukaudessa. Eri herätysliikkeiden ja kirkollisten järjestöjen kanssa järjestetään yhteisiä tapahtumia. Kotiseurat ja kyläkirkot kuuluvat myös seurakunnan arkeen. Kirkolliset toimitukset ovat tärkeä osa seurakunnan toimintaa (kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen). Seurakunnan tiloissa toimii myös partio.