Kaste

Pyhä kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28: 16-20), jossa Jeesus sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti”.

Kaste on siis Jeesuksen asettama pyhä toimitus eli sakramentti. (Luterilaisella kirkollamme on myös toinen sakramentti: Herran Pyhä Ehtoollinen.)

Kiitosrukous

Kastetun lapsen puolesta luetaan rukous kastetta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa Karvian kirkossa klo 10. Lapsen vanhemmat ja muut läheiset ovat tervetulleita kuulemaan tätä kiitosta.

Toivotamme kodillenne ja lapsellenne onnea ja Taivaan Isän siunausta!

Kaste ja opetus

Pyhässä kasteessa lapsi liitetään Kristukseen ja samalla siihen elämänyhteyteen, kristilliseen seurakuntaan, jossa tapahtuu kasvu ja uudistuminen Jumalan lapsena. Pyytäessään lapselleen kastetta vanhemmat samalla ottavat vastuun lapsen kristillisestä kasvatuksesta. Tässä kohdin kodin osuus on varhaislapsuudessa ja myöhemminkin ratkaisevan tärkeä. Tarvitaan Jumalan sanan esillä pitämistä, rukousta ja vanhempien antamaa hyvää esimerkkiä. Kummit tukevat vanhempia kasvatustehtävässä, ja seurakunta haluaa monin tavoin olla kodin apuna kristillisessä kasvatuksessa.

Kastetilaisuus

Kastetilaisuus voidaan järjestää kirkossa tai kotona. Se voi olla myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Kastetilaisuudesta tulee sopia hyvissä ajoin ennen kastetta henkilökohtaisesti papin kanssa.

Yhteyttä voidaan ottaa puhelimella myös kirkkoherranvirastoon. Kastetilaisuuden kulusta saatte tarkempia tietoja kastavalta papilta tai myös esim.

Virsikirjan liiteosasta tai Kotien rukouskirjasta. Seurakunnasta saa tarvittaessa lainaksi kastemekkoa.

 

Kummit

Kirkkomme järjestyksen mukaan ”kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavia kirkon jäseniä”. Parhaimmillaan lapsi saattaa saada kummeista itselleen elinikäiset ystävät, jotka muistavat häntä, pitävät yhteyttä, rukoilevat kummilapsensa puolesta ja tukevat neuvoilla ja hyvällä esimerkillä. Kummeja ei ole mahdollista myöhemmin poistaa, mutta lisää kummeja voidaan ottaa.

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät

YouTube-video

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku