Toimitukset

Tärkeimmät kirkolliset toimitukset ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Toimitukset välittävät Jumalan läsnäoloa ja siunausta ihmisten elämään. Toimitusten kautta seurakunta haluaa elää mukana jäsentensä iloissa ja suruissa sekä elämän eri vaiheissa.