Seurakuntasali.

Lähetystyö

Lähetystyö on osallisuutta Jumalan omaan työhön maailmassa niiden keskuudessa, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, syntien sovittajasta ja kuoleman voittajasta.

Karvian seurakunta toteuttaa tätä Vapahtajan antamaa tehtävää omassa keskuudessaan luomalla edellytyksiä sekä lähtemiselle että lähettämiselle. Seurakunta rukoilee ja varustaa hengellisillä, henkisillä ja taloudellisilla voimavaroilla lähteviä.