Virkatodistus ja sukuselvitys

 

Virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimustilaukset 1.1.2021 alkaen:
Porin aluekeskusrekisteri

puh. 044 730 9605, palveluaika arkisin klo 9 - 15. 
Sähköposti: porinaluekeskusrekisteri@evl.fi
 

Muut Porin aluekeskusrekisterin yhteystiedot löydät täältä  

Virkatodistuksen voi tilata suojatulla verkkolomakkeella, puhelimitse numerosta 044 730 9605 tai henkilökohtaisesti käymällä Porin aluekeskusrekisterissä.

Tilaa virkatodistus tästä 

Virkatodistusten hinnat

Maksuttomat todistukset

Lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

9 euroa maksavat todistukset

Mikäli  tiedot löytyvät joko jäsentietojärjestelmästä tai perhelehtikortistosta (1963 alkaen), todistus maksaa 9 euroa. Todistus, joka on laadittu kirjanmuotoisten kirkonkirjojen perusteella ja sisältää päähenkilön yksittäisen tiedon, maksaa 9 euroa. Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) maksaa 9 euroa.

30 euroa maksavat todistukset

Jos virkatodistukseen haetaan enemmän kuin yksi tieto vanhoista kirkonkirjoista (ennen vuotta 1963), todistus maksaa 30 euroa.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.

 

Mikäli samaan perunkirjoitukseen, lainhuudatukseen, kiinteistökauppaan yms. liittyvät todistukset tilataan samalla kertaa ja kyse on etenevistä tai takenevista sukupolvista tai sisaruksista perintökaaren mukaisesti, veloitetaan todistusmaksu vain kertaalleen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta. Maksukehotuksesta peritään 5 euroa. Kirkkoherranviraston hallussa olevan aiemmin laaditun todistuksen kopiosta peritään 9 euroa.

Todistuksen lähettäminen tavallisen sähköpostin kautta ei ole sallittua tietoturvasyistä.

Mikä on virkatodistus?

Seurakunnat antavat   jäsenistään virkatodistuksia, joista peritään Kirkkohallituksen ohjeiden mukainen maksu. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy todistuksen käyttötarkoituksen mukaan. Virkatodistuksen voi saada myös mistä tahansa maistraatista. Virkatodistusta tarvitaan nykyään yhä vähemmän, sillä viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Virkatodistus tarvitaan mm. perunkirjoituksessa, perinnönjaossa ja sukututkimuksessa.

Mikä on sukuselvitys?

Kuollleen henkilön virkatodistus on aina sukuselvitys. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta tai pankkia varten. Sukuselvityksen voi pyytää sen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla.

Mikä on sukututkimus?

Sukututkimus eli genealogia on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimuksia voi  tilata tai tehdä itse yli 100 vuotta vanhoista kirkonkirjoista tai tallenteista. Seurakunnissa/seurakuntayhtymissä  sukututkimuksia tekevät kirkkoherranvirastot/keskusrekisterit.  Sukututkimuksen voit tilata täyttämällä lomakkeen ja postittamalla sen seurakuntatoimistoon. Kirkkohallituksen 1.1.2020 voimaan astuneen päätöksen mukaisesti sukututkimuksen minimihinta on 45 € / todistus. Jos todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 €. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 €.

Todistuksen lähettäminen tavallisen sähköpostin kautta ei ole sallittua tietoturvasyistä.