Hautaan siunaaminen

Surun kohdatessa tulee hoidettavaksi monia käytännön asioita. Seuraavassa on eräitä ohjeita, joiden avulla pääsette paremmin eteenpäin.

Kirkkoherranvirastossa on syytä käydä kuolinviestin saapumisen jälkeen. Sitä varten ei tarvitse odotella kuolintodistusta. Hautaustoimitusta varten tarvitaan kirkko tai kappeli, pappi, kanttori, hautapaikka ja paikka muistotilaisuutta varten. Kaikkien näiden varaaminen tapahtuu kirkkoherranvirastossa, jossa on myös seurakunnan taloustoimisto.

Yhteys hautaustoimistoon on myös syytä ottaa mahdollisimman pian. Moni käytännön asia selviää hautaustoimistosta.

Sanomakellot soitetaan sen jälkeen kun vainaja on tuotu Karviaan. Soittoajasta voi sopia hautaustoimiston tai suntion kanssa.

Kuolleen kiittäminen on kaunis nimitys kristillisestä tavasta ilmoittaa seurakunnan poisnukkuneet jumalanpalveluksessa saarnan jälkeen. Omaiset voivat joko istua paikallaan tai nousta seisomaan nimen lukemisen, sitä seuraavan musiikin ja rukouksen ajaksi.

Siunaustoimitus on kirkossa tai siunauskappelissa, joskus kesäisin haudalla. Hautauspäivä Karviassa on yleensä perjantai tai lauantai. Siunaamisen toimittaa joko kirkkoherra tai seurakuntapastori sopimuksen mukaan, ottaen huomioon että papeilla ja kanttorilla on kerran kuukaudessa vapaapäivät viikonvaihteessa tuomiokapitulin vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Kanttori on mukana hautaustoimituksessa ilman eri pyyntöä. Jos toivotaan ylimääräisiä musiikkiesityksiä tai joitakin nimenomaisia sävellyksiä, siitä on sovittava suoraan kanttorin kanssa.

Vainajan omaiset voivat järjestää muistotilaisuuden seurakuntatalolla, kotona tai jossakin muualla. Pappi ja kanttori tulevat pääsääntöisesti mukaan muistotilaisuuteen, jossa on tapana mm. lukea adressit, veisata virsiä ja muistella vainajaa.

Hautajaisten järjestelyistä on tarkempaa tietoa vihkosessa ”Surun ensi askeleet”, jota on saatavissa kirkkoherranvirastosta.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Erityisesti hyvin läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. 

Lapsi ja kuolema