Avioliittoon vihkiminen

Häät, vihkiminen, naimisiin meno … hienolla tapahtumalla on monta nimeä. Sitä on mahdollista juhlia ja juhlistaa monella eri tavalla. Joillekin tapahtuman kruunaa kahdenkeskiset kahvit paikkakunnan kahvilassa, joillakin on ollut nuoruudesta saakka haaveena järjestää isot häät, joihin kutsutaan mukaan niin sukulaiset kuin ystävätkin. Tärkeintä kuitenkin on, että pari itse on onnellinen ja tyytyväinen.

Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistaudutaan siitä, että aiottu avioliitto on lain mukaan sallittu. Seuraavassa esitellään lähinnä kirkollista avioliittoon vihkimistä.

Avioliiton esteiden tutkinta ( ent. ”kuulutukset”) pyydetään siltä väestörekisterin pitäjältä, jonka rekisteriin jompikumpi avioliittoon aikovista kuuluu. Väestörekisterin pitäjä on ev.lut. kirkkoon kuuluvan osalta oman seurakunnan kirkkoherra. Avioliiton esteiden tutkintaa tullaan pyytämään kirkkoherranvirastoon. Samalla voidaan jo sopia alustavasti vihkimispäivästä.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta annetaan tutkittaville seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä. Se on voimassa neljän kuukauden ajan todistuksen antamisesta lukien.

Vihkiminen toimitetaan sen mukaan kuin asianomaiset siitä sopivat papin kanssa – joko kirkossa, seurakuntatalolla, tai esim. kotona. Vihkijän kanssa on myös tapana sopia ”vihkiharjoituksesta” ennen sovittua vihkipäivää. Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kihlakumppanit ovat ev.lut. kirkon rippikoulun käyneitä jäseniä tai että toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Vihkimisessä tulee olla saapuvilla vähintään kaksi todistajaa.

Sukunimen valinta on ilmoitettava vihkivälle papille ennen vihkimistä. Avioliiton solmivat voivat valintansa mukaan joko säilyttää omat sukunimensä taikka ottaa yhteisen sukunimen. Se jonka sukunimi muuttuu voi lisäksi päättää että hän käyttää aikaisempaa sukunimeään yhteisen sukunimen edellä.

Hääjuhlaan pappi tai kanttori tulevat vain erillisestä kutsusta, mikäli muut virkatehtävät sen sallivat. Seurakunta lahjoittaa vihittäville vihkiraamatun.

Rukous avioliittoon aikovien/avioliiton solmineiden puolesta on vanha tapa, joka aikanaan liittyi kuulutuksiin. Nykyisin rukouksen lukeminen ja avioliitosta ilmoittaminen kirkollisissa ilmoituksissa riippuu asianomaisten tahdosta. Tästä sovitaan erikseen avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä.

Toivotamme kaikille avioliittoon aikoville onnea ja Taivaan Isän siunausta yhteiselle tiellenne!

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu