Diakoniatyö

Diakoniatyön tehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla.

Diakoniatyön lähtökohtana on evankeliumissa ilmoitetussa Jumalan rakkaudessa, joka vaikuttaa halun auttaa ja pitää huolta lähimmäisistä.

Diakonia perustuu Raamattuun ja kristilliseen rakkauteen. Diakoniatyö on seurakunnan elämää ja toimintaa ja se pyrkii antamaan apua kaikille sitä tarvitseville.

Apu voi olla hengellistä, henkistä, ruumiillista ja aineellista.

Mukana kaikessa arjessa

Seurakunta haluaa kulkea ihmisen rinnalla elämän eri tilanteissa, erityisesti silloin, kun on vaikeaa. Diakoniatyöntekijää sitoo luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Murheita ja vaikeuksia voidaan miettiä yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa joko kotona tai vastaanotolla. Rohkaisemmekin ihmisiä ottamaan yhteyttä, kun toivotaan kotikäyntiä.

Säännöllistä toimintaa ovat mm. koti- ja laitoskäynnit, erilaiset seurakuntapiirit, hartaushetket ja monenlaiset pienryhmät. Diakoniatyö järjestää vuoden mittaan erilaisia tapahtumia kaikenikäisille. Diakoniatoimiston kautta jaetaan myös EU-ruokaa.

Ota yhteyttä, olemme sinua varten

Ota rohkeasti yhteyttä. Vastaanottoaika on kirkkoherran virastossa osoite Kirkkoväärtintie 1 sopimuksen mukaan. Puhelimitse voit ottaa yhteyttä diakonissa Anne Kokko puh. 044 71333 52